Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

Petiții

Petitiile adresate APM Sibiu se pot transmite electronic folosind urmatoarea adresa de e-mail: office[@]apmsb.anpm.ro

Structura organizatorică


homepage

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * ATENTIE! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Pentru Formularul electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economiciin sistemul S.I.M.: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 


Contact

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU, CF 5798567

Str. Hipodromului Nr. 2A, 550360 SIBIU

Tel:Secretariat 0269.256.545;0269.422.653;    Lab.RA.0269.233.558.

Autorizari:0269.256547

Fax: 0269.444145.

Email: office[at]apmsb.anpm.ro

Web: http://apmsb.anpm.ro

 

Programul de lucru:  Luni - Joi  8:00 - 16:30; Vineri: 8:00 - 14:00; 

Program relatii cu publicul: Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 09:00 - 13:00

Adrese e-mail compartimente

arii.protejate[@]apmsb.anpm.ro

audit[@]apmsb.anpm.ro

baze_de_date[@]apmsb.anpm.ro

buget.finante[@]apmsb.anpm.ro

deseuri[@]apmsb.anpm.ro

director.executiv[@]apmsb.anpm.ro

evaluare.impact[@]apmsb.anpm.ro

juridic.resurse_umane[@]apmsb.anpm.ro

laborator[@]apmsb.anpm.ro

monitorizare[@]apmsb.anpm.ro

reglementari[@]apmsb.anpm.ro

relatii.publice[@]apmsb.anpm.ro

substante.chimice[@]apmsb.anpm.ro 

IT[@]apmsb.anpm.ro

pomarina[@]apmsb.anpm.ro 

RA[@]apmsb.anpm.ro


homepage

DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: Sibiu, strada Hipodromului nr. 2 A

Cod poștal: 550360

Cod fiscal: 5798567

Cont plată tarife: RO07TREZ5765032XXX000362 deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu

 

new! Pentru raportarea electronică a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă rugăm, să accesați linkulhttps://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, în acest moment fiind deschise următoarele:

  • SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021
  • SIM ULEIURI - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2020
  • SIM VSU - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021
  • SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2020
  • SIM-PAF2 Inventare Locale de Emisii - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021

new!
În atenția operatorilor economici care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 (Anexa nr. 7, emisii COV)

Vă informăm că sesiunea pentru raportare on-line a operatorilor economici care intră sub Directiva Emisii Industriale (activităţi care utilizează solvenţi organici COV din instalaţii, anexa nr.7) este funcţională începând din 02.05.2022. Linkul de accesare este disponibil la adresa: http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Google Crome sau Mozilla Firefox. Operatorii noi, care nu au un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM), vor folosi opţiunea „Înregistrare” disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care şi-au creat deja cont se autentifică folosind opţiunea „Autentificare” din meniu sau butonul aflat în partea din stânga sus a paginii. În situaţia în care un operatorul economic nu are cerere de acces pentru aplicaţia COV, după înregistrare sau autentificare, din secţiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicaţia COV, parte a domeniului Emisii Industriale. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul, există în meniu butonul "Recuperare Cont”. Operatorii economici care desfăşoară activităţi prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 7 a Directivei Emisii Industriale, vor accesa şi Registrul IPPC şi Registrul COV. Operatorii economici care desfăşoară activități COV vor accesa numai Registrul COV.
Termene calendar raportare

new! ANUNȚ INFORMARE RAPORTARE

Vă informăm că sesiunea pentru raportarea on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și sub Directiva Emisii Industriale, se va deschide începând cu data de 02.05.2022. Linkul de acces va fi disponibil la următoarea adresă: http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox Google Chrome. Acei operatori (noi) care nu și-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opțiunea Inregistrare disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja și-au creat cont se autentifică folosind opțiunea Autentificare din meniul sau butonul aflat în partea stângă sus a paginii. În situația în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicația EPRTR, după înregistrare sau autentificare din secțiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicația respectivă, parte a Domeniului Emisii Industriale. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul există în meniu butonul „Recuperare Cont”.

Acte necesare obținerii ACORDULUI DE MEDIU

► Acte necesare obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

► Acte necesare transferului AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Revizuirea AUTORIZAȚIEI DE MEDIU (acte necesare, model cerere, conținut cadru fișă de prezentare)

► Comunicat privind procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

► Acte necesare obținerii AVIZULUI DE MEDIU, conținutul cadru al notificării 

► Comunicat privind Valabilitatea documentelor eliberate conform Legii nr. 55/2020

► Cerere pentru consultații tehnice, conținut cadru declarație pe propria răspundere

new! A.P.M. Sibiu anunță că activitatea de relații cu publicul la sediu se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar

09:00 – 13:00

Reamintim cetățenilor că DOAR SOLICITĂRILE PENTRU CONSULTAȚII TEHNICE, EVALUĂRI INIȚIALE SAU PETIȚIILE POT FI TRIMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC prin e-mail la adresa office@apmsb.anpm.ro  sau prin poștă / curierat la adresa: Str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu.

Documentațiile pentru planuri (PUG, PUZ, PUD, amenajamente silvice și pastorale), autorizații de mediu, acorduri de mediu, precum și orice planșe desenate,  se vor depune la sediul instituției EXCLUSIV PE SUPORT DE HARTIE. 

IMPORTANT! 

Va informăm că a intrat in vigoare Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, care abrogă Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

OUG 92 / 2021

Buruiana AMBROZIA - informații necesare identificării și combaterii ambroziei

Link-uri utile:

www.madr.rowww.ms.rowww.mmediu.ro

Pentru alte informații referitoare la această specie invazivă, vă puteți adresa Direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților administrației publice locale.