Contact

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: Sibiu, strada Hipodromului nr. 2 A

Telefon: 0269.422.653;  0743.037.012;  

e-Mail: office@apmsb.anpm.ro

Cod poștal: 550360

Cod fiscal: 5798567

Cont plată tarife: RO07TREZ5765032XXX000362 deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu