Pentru a accesa site-ul vechi click aici 

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu reprezintă instituția publică cu statut de serviciu public deconcentrat, cu responsabilități în domeniul protecției mediului și promovează în mod democratic dezvoltarea durabilă a mediului. 

COMUNICAT

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU anunță toți titularii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre publicarea în M.O. nr. 495/11.06.2020 a Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu. Actul normativ intră în vigoare de la 11.07.2020.

Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare. 

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială. 

Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autoizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente: 

  • Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.   [download]
  • Raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Sibiu rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem.
  • Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură.   [download]
  • Dovada achitării tarifului:
  •  în cuantum de 100 lei pentru autorizaţiile de mediu şi 300 lei pentru autorizaţiile integrate de mediu (în contul  RO07TREZ5765032XXX000362, cod fiscal 5798567, beneficiar APM Sibiu ).

 

Ne puteți găsi și pe FACEBOOK!
  

ANUNŢ

   Având în vedere încetarea stării de urgență şi a instituirii stării de alertă conform Hotărârii nr.24/14.05.2020 a Comitetului Naţinal pentru Situaţii Speciale de Urgenţă cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-COV2, A.P.M. Sibiu anunță publicul că, începând cu data de 02.06.2020, se reia activitatea de relații cu publicul la sediu de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 13.00 în următoarele condiţii:

- Accesul în instituție va fi permis numai cu mască și mănuși;

- În incintă purtarea MĂŞTII astfel încât NASUL ŞI GURA SĂ FIE ACOPERITE este OBLIGATORIE;

- ESTE OBLIGATORIE DEZINFECTAREA MÂINILOR la intrarea în incintă;

- DISTANŢA ÎNTRE PERSOANE VA FI DE MINIM 2 METRI;

- SEMNAREA DOCUMENTELOR SE VA FACE DOAR CU PIXUL PROPRIU.

   Reamintim cetățenilor că toate documentele/petițiile/ cererile/etc. adresate Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu se pot trimite şi prin e-mail la adresa office@apmsb.anpm.ro  sau prin poștă/curierat la adresa: Str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu.

   Recomandăm ca doar în cazuri excepționale și dacă nu există o altă alternativă de transmitere a documentelor, acestea să fie depuse la registratura instituției, pentru a limita cât mai mult interacțiunea între persoane.

   Plata tarifelor se face prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Sibiu, RO07TREZ5765032XXX000362, cod fiscal 5798567.

   Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la numărul de telefon: 0269-422653.

   Relaţii telefonice cu publicul privind emiterea actelor de reglementare, între orele 9.00 – 13.00 , la numarul de telefon: 0269-422653.

ANUNȚ IMPORTANT

Conform Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, art. 4 alin. 5 “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile publice, precum si de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toata perioada stării de alertă, precum si pe perioada de 90 zile de la încetarea acestei stări.”

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

 

Suntem prima Agenție pentru Protecția Mediului din România certificată EMAS.

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este promotorul proiectului "CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ", finanțat prin GRANTURI SEE 2009-2014    www.caleaverde.ro