Pentru a accesa site-ul vechi click aici 

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu reprezintă instituția publică cu statut de serviciu public deconcentrat, cu responsabilități în domeniul protecției mediului și promovează în mod democratic dezvoltarea durabilă a mediului. 

 

Ne puteți găsi și pe FACEBOOK!

  

ANUNȚ IMPORTANT

Programul de relații cu publicul se reia începând cu data de 02 iunie 2020.

ANUNȚ IMPORTANT

Conform Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, art. 4 alin. 5 “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile publice, precum si de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toata perioada stării de alertă, precum si pe perioada de 90 zile de la încetarea acestei stări.”

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția solicitanților de acte de reglementare emise de A.P.M. Sibiu

Cei care au dosarele finalizate, dar nu au intrat încă în posesia actelor de reglementare, sunt rugați să trimită următoarele:

  • Numărul de înregistrare de la APM Sibiu al dosarului prin care s-a solicitat actul de reglementare,
  • Numele firmei/persoanei/organizației pentru care s-a solicitat actul de reglementare,
  • O adresă de e-mail validă, la care se va trimite actul de reglementare în format electronic

Acestea vor fi trimise pe e-mail, la adresa reglementari.apmsb@gmail.com

Vă mulțumim!

ANUNȚ PUBLIC !

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și declararea Stării de Urgență în România, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 17.03.2020, se suspendă activitatea cu publicul și audiențele până la data de 31.05.2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național.

Depunerea fizică a documentelor și a raportărilor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poștă, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon (luni - vineri: 09:00 - 13:00) sau email.

Plata tarifelor se poate face prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Sibiu, RO07TREZ5765032XXX000362, cod fiscal 5798567.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției prin telefon/fax, în scris sau prin e-mail la:

Adresa:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A, cod poștal 550360

E-mailoffice[@]apmsb.anpm.ro

reglementari[@]apmsb.anpm.ro

monitorizare[@]apmsb.anpm.ro;

deseuri[@]apmsb.anpm.ro

arii.protejate[@]apmsb.anpm.ro

buget.finante[@]apmsb.anpm.ro

Telefon: 0269422653; 0269256547

Fax: 0269444145

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

 

Suntem prima Agenție pentru Protecția Mediului din România certificată EMAS.

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este promotorul proiectului "CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ", finanțat prin GRANTURI SEE 2009-2014    www.caleaverde.ro