DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: Sibiu, strada Hipodromului nr. 2 A

Cod poștal: 550360

Cod fiscal: 5798567

Cont plată tarife: RO07TREZ5765032XXX000362 deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu

new!
În atenția operatorilor economici care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 (Anexa nr. 7, emisii COV)

Vă informăm că sesiunea pentru raportare on-line a operatorilor economici care intră sub Directiva Emisii Industriale (activităţi care utilizează solvenţi organici COV din instalaţii, anexa nr.7) este funcţională începând din 02.05.2022. Linkul de accesare este disponibil la adresa: http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Google Crome sau Mozilla Firefox. Operatorii noi, care nu au un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM), vor folosi opţiunea „Înregistrare” disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care şi-au creat deja cont se autentifică folosind opţiunea „Autentificare” din meniu sau butonul aflat în partea din stânga sus a paginii. În situaţia în care un operatorul economic nu are cerere de acces pentru aplicaţia COV, după înregistrare sau autentificare, din secţiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicaţia COV, parte a domeniului Emisii Industriale. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul, există în meniu butonul "Recuperare Cont”. Operatorii economici care desfăşoară activităţi prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 7 a Directivei Emisii Industriale, vor accesa şi Registrul IPPC şi Registrul COV. Operatorii economici care desfăşoară activități COV vor accesa numai Registrul COV.
Termene calendar raportare

new! ANUNȚ INFORMARE RAPORTARE

Vă informăm că sesiunea pentru raportarea on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și sub Directiva Emisii Industriale, se va deschide începând cu data de 02.05.2022. Linkul de acces va fi disponibil la următoarea adresă: http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox Google Chrome. Acei operatori (noi) care nu și-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opțiunea Inregistrare disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja și-au creat cont se autentifică folosind opțiunea Autentificare din meniul sau butonul aflat în partea stângă sus a paginii. În situația în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicația EPRTR, după înregistrare sau autentificare din secțiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicația respectivă, parte a Domeniului Emisii Industriale. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul există în meniu butonul „Recuperare Cont”.

new! COMUNICAT DE PRESĂ

Administrația Fondului pentru Mediu


Începând de astăzi, 05 aprilie 2022, solicitanții unitățile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile administrativ – teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se pot înscrie în Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România.
”Prin acest program, venim în sprijinul autorităților locale în eforturile lor de a asigura tuturor cetățenilor un mediu mai curat. De asemenea, îi îndemnăm pe toți românii să se alăture în număr cât mai mare acestei campanii, pentru că numai prin implicarea fiecăruia dintre noi, prin exemplul personal, putem să asigurăm ecologizarea cât mai multor zone din țară. Sunt convins că toți ne dorim să nu mai vedem atâtea gunoaie aruncate în natură.”, a declarat Laurențiu-Adrian NECULAESCU, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.
Suma alocată sesiunii de finanțare este de 27 milioane lei, iar finanțarea se acordă în cuantum de 100 % din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect, cu condiția încadrării în bugetul Programului, se stabilește în funcție de numărul locuitorilor la nivelul UAT solicitante sau, în cazul în care cererea de finanțare este depusă de către ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componența ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant, astfel:
• 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;
• 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 locuitori;
• 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 locuitori;
• 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 locuitori;
• 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 locuitori;
• 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 locuitori;
• 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 locuitori;
• 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 locuitori;
• 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 locuitori;
• 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.
Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, doar în condițiile în care cantitățile respective de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.
Pentru realizarea acestei activități, beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, inclusiv din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri; de asemenea, solicitanții pot încheia parteneriate cu entitățile menționate, în scopul facilitării activităților specifice.
Solicitanții vor transmite dosarele de înscriere pe e-mail la adresa curatamromania@afm.ro, până cel târziu la data de 06 iunie 2022.
Ghidul de finanțare a Programului Curățăm România și Instrucțiunile de înscriere în program pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea Programe de finanțare.

Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu

Acte necesare obținerii ACORDULUI DE MEDIU

► Acte necesare obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

► Acte necesare transferului AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Revizuirea AUTORIZAȚIEI DE MEDIU (acte necesare, model cerere, conținut cadru fișă de prezentare)

► Comunicat privind procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

► Acte necesare obținerii AVIZULUI DE MEDIU, conținutul cadru al notificării 

► Comunicat privind Valabilitatea documentelor eliberate conform Legii nr. 55/2020

► Cerere pentru consultații tehnice, conținut cadru declarație pe propria răspundere

new! A.P.M. Sibiu anunță că activitatea de relații cu publicul la sediu se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar

09:00 – 13:00

Reamintim cetățenilor că DOAR SOLICITĂRILE PENTRU CONSULTAȚII TEHNICE, EVALUĂRI INIȚIALE SAU PETIȚIILE POT FI TRIMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC prin e-mail la adresa office@apmsb.anpm.ro  sau prin poștă / curierat la adresa: Str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu.

Documentațiile pentru planuri (PUG, PUZ, PUD, amenajamente silvice și pastorale), autorizații de mediu, acorduri de mediu, precum și orice planșe desenate,  se vor depune la sediul instituției EXCLUSIV PE SUPORT DE HARTIE. 

IMPORTANT! 

Va informăm că a intrat in vigoare Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, care abrogă Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

OUG 92 / 2021

Buruiana AMBROZIA - informații necesare identificării și combaterii ambroziei

Link-uri utile:

www.madr.rowww.ms.rowww.mmediu.ro

Pentru alte informații referitoare la această specie invazivă, vă puteți adresa Direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților administrației publice locale.