Back

Ghidul Comisiei Europene - Recomandări cu privire la integrarea schimbărilor climatice și a biodiversității în evaluarea impactului asupra mediului, publicat pe pagina de internet a MMAP