Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Ordin nr. 1150/2020 din 27 mai 2020

Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 

În vigoare de la 11 iulie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020. Formă aplicabilă la 11 iulie 2020.

    Având în vedere Referatul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 302/DCPR din 11.02.2020, 
    în temeiul art. 16 alin. (23) şi (27) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: 

   Art. 1. -   Se aprobă Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 2. -   (1) Viza se solicită şi se aplică anual începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
   (2) Solicitarea se face pentru toate autorizaţiile de mediu sau autorizaţiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 1. 
   Art. 3. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Costel Alexe

    Bucureşti, 27 mai 2020. 
    Nr. 1.150. 

ANEXĂ  

PROCEDURĂ
de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu