Back

Anunt proiect decizie etapa de incadrare pentru S.C. Pehart Tec S.A.

24.02.2011

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE

ARPM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere hală şi schimbare de destinaţie din hală de depozitare în hală de producţie pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii pe piaţa internă şi externă a S.C. Pehart Tec S.A. prin mărirea capacităţii de producţie şi utilizarea de tehnologii performante”, în localitatea Petreşti, str. 1 Mai, nr. 1, judeţul Alba,  titular S.C. Pehart Tec S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu, Sibiu str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni-joi, orele 8-16,30, vineri 8-14, precum şi la adresa de internet a ARPM Sibiu http://arpmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.03. 2011, la sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@arpmsb.anpm.ro