Back

Anunt proiect decizie etapa de incadrare pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

31.01.2011

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE

 

ARPM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul„Reparaţie capitală DN 13E, km 0+000–23+362, km 30+332–89+118, Feldioara – Covasna – Întorsura Buzăului” propus a se realiza pe teritoriul judeţelor Braşov şi Covasna, titular Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu, Sibiu str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni-joi, orele 8-16,30, vineri 8-14, precum şi la adresa de internet a ARPM Sibiu http://arpmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile  de  la  data  publicării  prezentului  anunţ,  până  la  data  de  08.02. 2011,  la  sediul   A.R.P.M. Sibiu

Sibiu,str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail reglementari@arpmsb.anpm.ro